Mali Mevzuat - 5018 MEVZUAT


KANUNLAR:
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
YÖNETMELİKLER:
Ön Ödeme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Avans ve Krediler)
Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik
Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Kişilerden Alacaklar)
TEBLİĞLER:
Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ(2007/1)
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=