Mali Mevzuat - Özelde Yapılacak Diş Tedavilerinde Son Durum


        Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. SUT’un “Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı (4.2) numaralı maddesinin beşinci fıkrasında “Ancak, serbest diş hekimlikleri ile Kurumla sözleşmesiz resmi veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarındaki diş üniteleri, tıbbi malzeme tedarikçileri ve kaplıca tesisleri ile sözleşmeler yapılıncaya kadar, bu sağlık hizmeti sunucularından kişilerce alınan sağlık hizmeti bedelleri SUT’ta belirtilen usul ve esaslar dâhilinde kişilere ödenmesi suretiyle karşılanır.” hükmü SUT’un yayım tarihi öncesinde SGK kapsamındaki kişilerin sözleşmesiz sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarına ve ödenmesine ilişkin düzenlemeler hakkında açılan davalar henüz derdest olması nedeniyle ve davalar sonuçlandığında bu kararlara göre SGK tarafından yeniden düzenleme yapılacağından SUT’da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularında verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ödenmesine yönelik düzenlemelere yer verilmemiştir. Bu itibarla SGK kapsamındaki kişilerin sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve ödemelerinde 29.03.2010 tarih ve 2010/41 sayılı Genelge düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.Anılan genelgeye göre,özelde yapılan diş tedavi giderlerinin ödenebilmesi için;
1-% 40 ve üzerinde özürlü kişiler hariç,Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) tarafından tedavinin sağlanamaması nedeniyle sevk edilmiş olmaları zorunludur.
2-Genelge eki diş tedavileri sevk formu ile sevk yapılmalıdır. Ödeme İşlemleri "Türk Diş Hekimleri Birliği Asgari Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi"nde yer alan fiyatlar tavan olmak üzere,fatura tutarı üzerinden yapılacak ve kişinin kendisine yapılacaktır.

2010/41 sayılı genelge ve eki Sevk Formu İçin Tıklayınız.
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=