Mali Mevzuat - MEMURLARLA İLGİLİ MEVZUAT


MEMURLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ YÖNETMELİKLER
nokta.gifMemurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
nokta.gifMal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
nokta.gifMemurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkunda Yönetmelik
nokta.gifDevlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
nokta.gifDevlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
nokta.gifDevlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
nokta.gifDevlet Memurları Sicil Yönetmeliği
nokta.gifDevlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
nokta.gifDevlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

 

ÖNEMLİ DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

nokta.gifİş güçlüğü,İş Riski,Temininde Güçlük ve mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer tazminatlara ilişkin..(Sıra No: 160)

nokta.gifYan Ödemeler ilişkin (Sıra No: 159)
nokta.gif15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin (Seri No: 157 )
nokta.gif4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa ilişkin.( Seri No: 156 )
nokta.gifMemurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlar hakkında. (Seri No: 155)
nokta.gifYıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması hakkında. (Seri No: 154)
nokta.gif657 sayılı Kanunun 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikten önceki 67 nci maddesinde, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde boş kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıklarının, öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla işgal etmekte oldukları kadroların bir üst derecesine yükseltilebileceği (Seri No: 153)
nokta.gif657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde öngörülen ek göstergelerin uygulanması( Seri No: 152 )

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=