Mali Mevzuat - KAMU İHALE MEVZUATI


Mal Alımı İhale Süreci

Mal alımı ihale süreci adımları, toplam 12 genel başlık altında toplanabilir. İhale süreci anlatılırken ihale onayının alınmasından önceki ihale hazırlık adımları da incelenmiştir. İdareler, en başından itibaren bu sürecin içinde yer alırlarken; istekliler veya adaylar "İhale ilânı/ön yeterlik ilanı" aşamasından itibaren sürece dâhil olurlar. Bu 12 genel başlık altında toplanan İhale süreci adımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında yürütülür. İhale dokümanı hazırlanırken idare tarafından oluşturulan "Sözleşme Tasarısı" ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayandırılmıştır.

Mal alımı ihaleleri; yürürlükteki Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri esasına dayanarak gerçekleştirilmek durumundadır.

Mal Alımı İhale Süreci maddeleri, ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri esasları ile birlikte ele alınmakta ve içlerinde açıklamalar yer almaktadır. Aşağıdaki sırada verilen ilk dört adımdan sonra ihale usulünün tespit edilmesi ile, süreç adımları usule göre farklılaşmaktadır.

Süreç Adım No Mal Alım İhale Süreci
1 İhtiyacın Ortaya Çıkması
2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması
3 Yaklaşık Maliyet
4 İhale Usulünün Tespiti
USUL
Açık İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Pazarlık Usulü
Doğrudan Temin
5 İhale Dokümanları Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale Dokümanları  
6 İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması  
7 İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması  
8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı İhale İlânı  
9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması  
10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması  
11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması  
12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması  

Hizmet Alımı İhale Süreci

Hizmet alımı ihale süreci adımları, toplam oniki (12) genel başlık altında toplanabilir. İhale süreci anlatılırken, ihale onayının alınmasından önceki ihale hazırlık adımları da işlenmiştir. İdareler, en başından itibaren bu sürecin içinde yer alırlarken; istekliler veya adaylar "İhale İlânı / Ön Yeterlik İlânı" aşamasından itibaren sürece dahil olurlar. Bu oniki (12) genel başlık altında toplanan ihale süreci adımları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamında yürütülür. İhale dokümanı hazırlanırken idare tarafından oluşturulan "Sözleşme Tasarısı" ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa dayandırılmıştır.

Hizmet alımı ihaleleri; yürürlükteki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri esasına dayanarak gerçekleştirilmek durumundadır.

Hizmet Alımı İhale Süreci maddeleri, ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri esasları ile birlikte ele alınmakta ve içlerinde açıklamalar yer almaktadır. Aşağıdaki sırada verilen ilk dört (4) adımdan sonra ihale usulünün tespit edilmesi ile, süreç adımları usule göre farklılaşmaktadır.

Süreç Adım No Hizmet Alımı İhale Süreci
1 İhtiyacın Ortaya Çıkması
2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması
3 Yaklaşık Maliyet
4 İhale Usulünün Tespiti
USUL
Açık İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Pazarlık Usulü
Doğrudan Temin
5 İhale Dokümanları Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale Dokümanları  
6 İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması  
7 İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması  
8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı İhale İlânı  
9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması  
10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması  
11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması  
12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması  

Yapım İşleri İhale Süreci

Yapım işleri ihale süreci adımları, toplam 12 genel başlık altında toplanabilir. İhale süreci anlatılırken ihale onayının alınmasından önceki ihale hazırlık adımları da işlenmiştir. İdareler, en başından itibaren bu sürecin içinde yer alırlarken; istekliler veya adaylar "İhale veya Ön Yeterlik İlanı" aşamasından itibaren sürece dahil olurlar. Bu 12 genel başlık altında toplanan ihale süreci adımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun kapsamında yürütülür. İhale dokümanı hazırlanırken, idare tarafından oluşturulan "Sözleşme Tasarısı" ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na dayandırılmıştır.

Yapım işleri ihaleleri; yürürlükteki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri esasına dayanarak gerçekleştirilmek durumundadır.

Yapım işleri İhale Süreci ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri esasları ile birlikte ele alınmakta ve içlerinde açıklamalar yer almaktadır. Aşağıdaki sırada verilen ilk dört adımdan sonra ihale usulünün tespit edilmesi ile, süreç adımları usule göre farklılaşmaktadır.

Süreç Adım No Yapım İşleri İhale Süreci
1 İhtiyacın Ortaya Çıkması
2 Projenin ve Teknik Şartnamenin Hazırlanması
3 Yaklaşık Maliyet
4 İhale Usulünün Tespiti
USUL
Açık İhale Usulü
Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
Pazarlık Usulü
Doğrudan Temin
5 İhale Dokümanları Ön Yeterlik ve İhale Dokümanları İhale Dokümanları  
6 İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması İhale Onayının Alınması  
7 İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması İhale Komisyonun Kurulması  
8 İhale İlânı Ön Yeterlik İlânı İhale İlânı  
9 İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması Ön Yeterlik ve İhale Dokümanlarının Görülmesi / Satın Alınması / Değişiklik ve Açıklama Yapılması İhale Dokümanının Görülmesi / Satın Alınması /Değişiklik ve Açıklama Yapılması  
10 Tekliflerin Sunulması Ön Yeterlik Değerlendirmesi, İhaleye Davet ve Tekliflerin Sunulması Yeterlik Başvurusu, Değerlendirmesi, Teknik Görüşme ve Fiyatı da İçeren Son Tekliflerin Sunulması  
11 Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması Son Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Karara Bağlanması  
12 İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşme Yapılması  

 

 Kaynak: www.kik.gov.tr
 


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=